Draconia On-Line

Prawa (Archiwum): Ceremoniał na dworze Księcia Draconii - O Wiecu Wolnych

Niniejsze jeno ku pamięci przyszłych pozostawiamy, jako Książę zmienił owe zapisy reformując Księstwo Codexem Wszebora

I. Książę gdy zechce ludu swego wysłuchać i rady jego zasięgnąć Wiec Wolnych zwołać może.
II. Takoż aby świetniejszą uczynić uroczystość ważną lub z innej przyczyny jaka mu się spodoba.
III. Na wiec ów prawo i obowiązek mają stawić się wolni poddani Księcia.
IV. Na miejscu Wiecu krąg Książę rozkazuje uczynić.
V. Do którego wstęp jeno wolni poddani jego mają.
VI. Którzy na znak praw swoich z włócznią i tarczą w pole oznaczone wstępują.
VII. A ich Książę o sprawy różne pytać może i zdania ich słuchać.
VIII. Jak też oni mogą sprawy różne przed nim poruszać.
IX. A czynią to wstąpiwszy na podwyższenie na środku placu uczynione uderzając kijem w nie na znak, że głos zabierać będą.
X. Zwyczajem jest, by na zgodę tarczą i włócznią hałas czynić.
XI. A niezgodę tumultem dawać.
XII. I tak każdy swe sprawy przed Księcia zanosi a Sędzia porządku w tym dziele pilnuje.


Polski English