Draconia On-Line

Wszebor Książę Draconii

Urząd: Książę Draconii
Stan: wolny

Wszebor Książę Draconii

Wszebor, Książę Draconii, w roku 1997 zaciągnął sie na służbę do Smoczej Kompanii - kompanii najemnej, która już wtedy od lat wielu na okolicznych ziemiach stacjonowała. Przybrał wtedy imię Wiciądza Wszebora. Młody Wszebor od razu wielce do serca przypadł Hegemonowi Kompanii i jego ludziom przychylność zdobywając zapałem i pracowitością. W czasach owych demokracja w szeregach Kompanii jeszcze dogorywała a owa nijakiej struktury feudalnej prawie nie posiadała co też i marazmem wielkim sie objawiało. Tym bardziej zastrzyk krwi świeżej w osobie Wiciądza Wszebora bardzo był potrzebny. Ofiarą owego marazmu z początku i młody Wszebor padł, gdyż nikt z braci przez cały sezon prawie za szkolenie jego bojowe się nie wziął, przez co ów snuł sie jeno po Kompanii nie wiedząc cóż ma ze sobą czynić. Koniec konców jednak z Wszeborem bracia ćwiczyć poczęli, i tu jakież było zdziwienie ich, gdy okazało sie, że przyszły Książę wielki talent ma do miecza. W roku 1998 na służbę Hegemona Kompanii wstąpił i jako przyboczny jego w poczcie występował, a służbę owę opuścił dopiero wraz z zasiędnięciem na Książęcym stolcu. Wtedy też powoli przyszły Książę w zawiłe arkana polityki i władzy sprawowania wdrażać się zaczął. Wspólnie z Wszeborem w roku 1998 Hegemon rozpoczął zmieniać Kompanię w sprawny organizm feudalny, zaś sam Wszebor funkcję Szafarza wtedy w Radzie Hegemona objął coraz wyżej po szczeblach władzy się pnąc. Rok później zapadła w Kompanii decyzja o osiedleniu się i Księstwa założeniu, zaś wybór Braci i Sióstr na Wszebora padł gdy przyszło władcę obrać. Tak też Wiciądz Wszebor ogłoszon został Wszeborem, Księciem Draconii. Od czasu owego sprawiedliwą, choć twardą ręką ludem poddanym sobie włada ku pożytkowi owego. Wiele też w Draconii od zarania jej istnienia zmienił i usprawnił prawa sprawiedliwe jej nadając i owe egzekwując. Dla dobra poddanych swych wiernych nie zawachał sie nawet podziału dzielnicowego Księstwa pierwotnego dokonać na bok odsunąwszy ambicję gdy o szcześliwość ludzi jego szło. Choć Wszebor dawno już Księciem okrzyknięty ostał, sam obrządek objęcia władzy Książęcej odbył się w roku 2005 z czego zdjęcia w galerii obejże można. Dziś już z pewnością rzec można, że światłym jego panowanie kiedyś nazwanym zostanie a kronikarze zanotują je jako złoty wiek Księstwa. Choć bowiem gniew Księcia srogim jest, za czem truchleją przed nim poddani, aleća też i serce wielkie gotowe każdego przyjąć kto tylko dla dobra Księstwa zapał wykazuje. Niech Skwarowit zachowa go w zdrowiu!

Wszebor Książę Draconii


Polski English