Draconia On-Line

Krzesimir

Stan: auxilia

Krzesimir

Do Draconi dołączył latem 2008 roku, choć już od prawie pięciu lat zajmował się odtwórstwem historycznym. Od początku służby w Draconii, starał się pomagać wszystkim, wykorzystujac do tego swoją wiedzę, jak i ciężką pracę na wyjazdach. Opłaciło się to, bowiem już po dwóch latach Książe za radą i prośbą wiecu podniósł Krzesimira do stanu wolnego. Pasją Krzesimira jest Bizancjum, przeto do odtwarzania wojownika Bizantyjskiego zawsze dążył. Odkąd Książę wolnością go obdarzył plany owe ziścić się mogły co na konterfekcie zbrojnym Krzesimira zobaczyć można.

Krzesimir


Polski English