Draconia On-Line

Dejris Ostaris

Urząd: Chorąży-Signifer, Stolnik, Kanclerz i Komornik Księcia
Stan: wolny

Dejris Ostaris

Kanclerz Księcia Draconii Czarnej, Chorąży Signifer, Piastun Księcia Wszebora. Dawniej Daeris, które to miano wyniósł z czasów i miejsc dawno już zapomnianych bowiem i on wraz ze Smoczą Kompanią na ziemie dzisiejszej Draconii przybył. W czasach dawnych nie tylko funkcję chorążego Kompanii sprawował, ale był również jej Hegemonem, i za jego to hegemonii właśnie Kompania osiedliwszy się Księstwo Draconii założyła. Sam dzisiejszy Książę nim władcą został w Kompanii służąc Dejrisa przybocznym był do pocztu jego należąc, później zaś Dejris Książęcym Piastunem pozostał nad młodego Księcia wychowaniem czuwając. Zaufaniem wielkim zdaje się go Książę darzyć, skoro mu nie tylko opiekę nad swą kancelarią powierzył, lecz także do godności Chorążego go podniósł jednocześnie swym Stolnikiem czyniąc.

Dejris Ostaris


Polski English