Draconia On-Line

Ciech

Urząd: Wojewoda Draconii
Stan: wolny

Ciech

Ciech jako Wojewoda dba o sprawność bojową wojów Księcia Wszebora, organizuje i prowadzi treningi oraz dowodzi w bitwie gdy Księciu się tak spodoba. W czasie pokoju zajmuje się produkcją alkoholi wszelakich, które na nie jednej uczcie gościły. Wprawia się także w kowalskim fachu.

Ciech


Polski English