Draconia On-Line

Księstwo Draconii Czarnej - idea

Przódy nim w świat nasz wkroczyć raczysz wartoby przedstawić Ci Czytelniku drogi czymże Księstwo nasze jest z idei jego samej. Pozwalamy sobie bowiem myśleć, że jest ono w swej naturze czymś wielce niepowtarzalnym, a przynajmniej nietypowym. Bowiem chociaż wokół rosną wszelakie Bractwa Rycerskie i inne związki miłośników średniowiecza we wszelkich jego przejawach, ba, sami kiedyś takowe właśnie Bractwo tworzyliśmy, to jednak Księstwo Draconii ma z nimi wspólne jeno pole zainteresowań. Ale najlepiej będzie przejść do sedna sprawy. Czymże zatem jest nasze Księstwo według naszego rozumienia? Otóż narodziło się ono z chęci czynienia czegoś więcej, niż tylko odtwarzanie stroju czy uzbrojenia ludzi wieków średnich. A trzeba Ci Czytelniku wiedzieć, że, nim idea Księstwa w naszych głowach zaświtała, właśnie takie sprawy przez lat wiele nasze głowy zaprzątały. Tym "czymś więcej" stał się dla nas pomysł stworzenia czegoś na kształt mikrospołeczeństwa, jakie mogłoby istnieć w wiekach średnich. Społeczeństwa zaopatrzonego nie tylko w swój feudalny ustrój, ale posiadającego własną kulturę, obyczaj, nawet religię. Oparliśmy się na tym czego dowiedzieć się zdołaliśmy o organizacji państw i społeczeństw istniejących w czasach nas interesujących. W ten sposób od roku 2001 rozpoczęła się nasza przygoda z własnym państwem. Państwem, które nie jest "prawdziwe" i które nigdy nie istniało, ale które staramy się uczynić takim, jakim istnieć by mogło, gdyby historia potoczyła się minimalnie inaczej.

Wspomnieć teraz by należało ramy czasowe i geograficzne jakie stanowią granicę naszych inspiracji. Nie zawsze były one te same co dziś, bowiem proces konkretyzowania się naszych zainteresowań trwa nieprzerwanie. Niemniej idzie on w kierunku uściślania raczej ram owych niż ich rozluźniania. Obecnie Księstwo Draconii Czarnej w swej kulturze, sztuce, prawie i obyczaju stara się nawiązywać do terenów Słowiańszczyzny Zachodniej i czasów zawartych pomiędzy wiekami X a XI, ze wskazaniem na połowę wieku XI-go. Niektórzy z nas w swym odtwórstwie nawiązują do Rusi w tym samym okresie historii, takze w Drużynie Księcia nie tylko Słowian ale i Rusów spotkać można. Owi Rusowie to pozostałość po Księstwa naszego początkach, kiedy to bardziej w kierunku Rusi nasze zainteresowania kierowaliśmy choćby ze względu na analogie, jakich doszukać się mogliśmy pomiędzy warunkami w jakich Ruryk tworzył swoje władztwo a tymi, jakie spotkał nasz Książe z naszej czeredy pstrokatej państwo tworząc. Oczywiście porównanie to zabawnym zgoła zdać się może komuś z zewnątrz, ale mam nadzieję pozwoli Ci Czytelniku dostrzec powagę i zaangażowanie nasze w ten swoisty projekt "wirtualnego państwa".

Obecnie nasze zainteresowania rozszerzyły się na wiek XIII, być może będą rozszerzać się dalej, bo i XII-wieczna Polska i II wiek naszej ery coraz bardziej nas interesują. O wszystkich projektach jakie prowadzimy piszemy w dziale "Projekty" niniejszej strony. Niemniej Księstwo nasze jest dla nas zawsze projektem wyjściowym stąd zasady obowiązujące w nim przenosimy również do pozostałych naszych działań.

Założenia powyższe wyłożywszy przekazać teraz warto myśl następną dotyczącą Księstwa naszego a w dalszym jego zwiedzaniu wielce przydatną. Otóż wszystko to co robimy w ramach Księstwa i co na naszych stronach znaleźć możesz staramy się czynić w oparciu o naszą najlepszą wiedzę historyczną, niemniej nie twierdzimy, że zawsze udaje nam się przeciw owej historii nie wystąpić. Część rzeczy, które znaleźć tu można, stanowić musi z konieczności powodowanej choćby owej naszej wiedzy naturalnymi ograniczeniami jedynie nasze wyobrażenia o tym jak w rzeczywistości bywało. Tak więc pamiętaj proszę Czytelniku, że strona ta nie jest podręcznikiem historii, chociaż się często do wiedzy historycznej odwołuje. Staramy się zawsze zbliżyć do ideału najbardziej jak to możliwe, ale też zdajemy sobie sprawę z własnych ograniczeń w tym względzie.

Jako się rzekło Księstwo w swym obyczaju i kulturze zarówno materialnej jak i niematerialnej nawiązywać pragnie do Słowiańszczyzny Zachodniej XI-go wieku oraz wszelkich terenów pobliskich i dalszych powiązanych z nią kulturowo. Ma to być w zamyśle państwo istniejące tyleż w rzeczywistości co w naszych umysłach, które to, dzięki wspaniałym własnościom ludzkiej wyobraźni, zapewniają nam zapełnienie luk w naszej wizji tworzących się w miejscach, których odtworzyć się inaczej nie udaje. Opiera się ono przede wszystkim o ustrój feudalny, którego podstawy stanowią Prawa Książęce, a który zakłada w zamyśle naszym nie tylko dokładny podział władzy i hierarchizacje naszego małego społeczeństwa, ale i ma zachęcać do stopniowego rozwoju w zakresie materialnym jak i duchowym każdego poddanego Księcia. Dalej Księstwo nasze zostało ongi przez nas określone granicami na mapie współczesnego świata, co dało nam dodatkowe możliwości zabawy naszej rozwijania, a to za sprawą kontaktów z innymi grupami o podobnych pomysłach i zapatrywaniach. W ten sposób też Księstwo nie istnieje w próżni i może kształtować się dzięki polityce zagranicznej. Dość wspomnieć tutaj, że owe interakcje z innymi podobnymi krainami owocowały zarówno konfliktami zbrojnymi w walce o ziemie jak i spotkaniami pokojowymi z natury, przy okazji których mamy szanse wymieniać wiedzę i doświadczenia, wzbogacać tworzące się powoli kulturę i obyczaj poszczególnych nacji, rozwijać handel czy wreszcie bawić się po prostu wspaniale w niepowtarzalnej atmosferze, co znakomicie wzbogacają uczty na dworze Księcia Wszebora sprawiane a słynne już szeroko swym kunsztem i obfitością. Dziś Księstwo nie ma granic a w zabawie politycznej Ksiażę nasz jako wódz najemników występuje ale też i zamyślamy o tym, by na nowo takowe granice przyjąć.

Ale dość już wstępu! Więcej jeśli chcesz dowiesz się bez kłopotu z innych części niniejszego przewodnika. Kto wie, może zechcesz Księcia naszego o opiekę poprosiwszy przyłączyć się do poddanych jego? (W tej sprawie zapraszamy do działu "Kariera").Polski English