Draconia On-Line

Kalendarium historii Księstwa

W tym miejscu przewodnika po naszym szczęśliwym Księstwie znaleźć możesz daty dla nas najważniejsze w historii Draconii Czarnej jak i czasach poprzedzających jej powstanie. Daty te i wydarzenia wedle osobistych bardzo przesłanek wybierane przez nas były, nadto historia tu z mitem często miesza się i na równych prawach występuje, tak więc czuj się proszę uprzedzonym czytelniku drogi, iże tekst ów może nie być całkowicie dla Ciebie zrozumiałym nawet, jeśliś w wydarzeniach tych udział brał bezpośredni. Daty podane przy poszczególnych zdarzeniach staraliśmy się przypomnieć jak najdokładniej, choć nie zawsze to było możliwym.

 • 1992 - rodzi się pierwsza idea Smoczej Kompanii w głowach jej założycieli, którzy mieli to szczęście, by się zgoła przypadkowo w jednym miejscu spotkać.
 • 1992.06 - idea wciela się w czyn, zaś Kompania pierwszy raz w ziemiach dzisiejszej Draconii się objawia co ma miejsce nad rzeką Bug.
 • 1992.07 - pierwsze udokumentowane pojawienie się założycieli Kompanii w "rycerskim świecie". Postanowiwszy w nowych krainach, w których żyć Kompanii przyszło, rozeznać się przybywają oni na ziemię Dobrzyńską, na dwór Kasztelana Golubskiego, któren ówcześnie za ojca rycerstwa uznawanym był. Tam też poznają dowódcę przesławnego Bractwa Miecza i Kuszy.
 • 1992/93 - Zimą na przełomie tych lat związkiem dziewiątki założycieli powstaje Smocza Kompania przyjmując za swój znak czerwonego smoka trzymającego ogon w pysku w czarnym polu.
 • 1993.05 - Po roku prawie wstępnie już ukonstytuowana Kompania, nad którą dowództwo formalnie przyjął Kodrak de Douven przybywa ponownie w mury zamku Golubskiego tym razem już poważnie pragnąc po sławę rycerską sięgnąć. Założyciele spotykają tam Konińską Drużynę Pieszą, z którą długi czas losy nasze splatały się odtąd, jako że owi rycerze zacni w tych samych zamkach bywali i w tym samym miejscu dom na długo znaleźli. Tam też poznaliśmy Kasztelana Gniewskiego Jarka co było bodaj najważniejszym punktem zwrotnym w historii Kompanii. Ów na zamek swój nas zaprosił, z którego to zaproszenia skorzystaliśmy na wiele lat wiążąc się z nim nierozerwalnie.
 • 1993/97 - w latach tych Kompania przeżywa rozkwit odwiedzając nieomal każdy zamek czy gród, który tylko rycerstwo do siebie zapraszać był skłonny. Dość wspomnieć miejsca takie jak Szczytno, Bolków, Chojnik, Gdańsk, Malbork i wiele, wiele innych. Ale domem naszym przez te lata nieodmiennie pozostaje zamek Gniew. Wiele wspaniałych wspomnień wiąże się dla nas wciąż z tym miejscem choć niewielu pośród nas zostało, którzy je pamiętają. Spędzaliśmy tu mnóstwo czasu na inne zamki często nie z domów własnych, ale z tego wspólnego domu jeżdżąc. Tu też zawiązaliśmy większość naszych przyjaźni. Kasztelanowi Jarkowi Kompania swe usługi oddała będąc z nim od początków nieomal zamku aż do owego zamku smutnego końca.
 • 1993 - Kompania dokłada rękę do poczynającej rodzić się w Gniewie organizacji później znanej jako Kapituła Bractw Rycerskich. Odtąd przez wiele lat Kompania w niej aktywnie uczestniczy.
 • 1997 - wielce istotnym faktem tego roku jest przede wszystkim przystąpienie do Kompanii młodego Wszebora, przyszłego Księcia Draconii.
 • 1997 - w rok ten Kompania wkroczyła dumnie wykonawszy pierwszy krok do zwalczenia w swym łonie demokracji wrażej z Hegemonem Daerisem d'Ostear na czele. Jednak zakończył się on smutno, bowiem roku tego dzięki podstępnym i niskim działaniom rajców miejskich zamek w Gniewie przestał być domem swego Kasztelana, a z nim my wszyscy też raz ostatni nań spojrzawszy opuszczaliśmy go z ciężkim sercem. Ostatnią rzeczą, która jeszcze tam się zdarzyć zdążyła było spotkanie jesienne Kapituły, na którym to zawiązało się Bractwo Sześci, w którego skład Kompania weszła obok Bractwa Rycerskiego Ziemi Lubuskiej, Trzeciego Regimentu Najemnej Piechoty Szkockiej, Clanu MacCaoran, Starigrodzkiego Bractwa Rycerskiego i Wolnej Najemnej Kompanii Poznań. Zacna to idea była by wspólnie dla dobra wszystkich w Kapitule silne stronnictwo stworzyć. Przez krótki czas Bractwo Sześci sen z powiek spędzało przeróżnym Kapitularnym politykom, jednak czas pokazał, jak bardzo myliliśmy się myśląc, że uda nam się wiele zmienić.
 • 1998 - zaczyna się dla nas nowa zupełnie era, era "pogniewska". Kompania zaczyna nową erę w odświeżonej formie zfeudalizowanej organizacji, co dokonało się na początku roku. Oznaczało to dla nas smutek rozstania z wieloma dawnymi kompanami, ale i nadało nam wreszcie solidną strukturę wymuszającą rozwój.
 • 1998.07 - pierwszy raz trafiamy na turniej w Kożuchowie, który odtąd stanie się dla nas wzorem do naśladowania i ulubionym miejscem wyjazdów. Jest to też początek rodzącej się przez następne lata idei założenia Księstwa.
 • 1999.07 - drugi turniej w Kożuchowie, na którym dane nam było się pojawić. Tutaj Kompania po raz pierwszy zetknęła się z w pełni już rozwiniętą ideą tworzenia własnej państwowości. Wziąwszy udział pod sztandarem Jarla Hoggarda Dręczyciela w zwycięskiej bitwie wojny Lwów toczonej przez niego z Edgarem de Raven całkowicie owładnęła nami nowa idea. Na tym też turnieju pierwszy raz zetknęliśmy się z SCA.
 • 1999.09 - Kompania organizuje po raz pierwszy duży turniej w Iłżfurcie spraszając ze wszystkich krain przyległych i dalszych swych przyjaciół poznanych w czasie licznych przygód i wędrówek.
 • 1999.11 - Hegemon Daeris d'Ostear zebrawszy Braci i Siostry swej Kompanii przedstawia im idee osiedlenia się i założenia własnego państwa na ziemiach, na których już od tak dawna Kompania wojowała. Składa swoją władzę w ręce wybranego prze Kompanię Księcia - Wiciądza Wszebora pozostając jego Kanclerzem. Od tej pory datuje się Księstwo Draconii władane przez Księcia Wszebora.
 • 1999.12 - na spotkaniu w Kożuchowie zawiązany zostaje Traktat o Granicach, który odtąd ma stanowić podstawę prawną wszelkich interakcji organizmów państwowych. Przystępują doń: Marchia Landsbergii, Karpatia, Palatynat Krakowski i Księstwo Draconii.
 • 2000.01 - ogłoszony zostaje nowy Znak Smoka, który zastępuje dawny sztandar Smoczej Kompanii. Przemian w Księstwo została dokonana.
 • 2000.01 - tego też miesiąca z inicjatywy Książęcego Kronikarza wychodzi pierwszy numer Gazetki Feudalnej, naszego periodyku odtąd towarzyszącego Dracończykom i dostarczającego im, a wkrótce także i innymczytelnikom spoza Draconii, wciąż nowych materiałów i wiedzy zarówno z zakresu naszych zainteresowań, jak i bieżących spraw Księstwa.
 • 2000.02 - można przyjąć ten moment za oficjalne narodzenie się tradycji Stołu Draconii wraz z ucztą wydaną wtedy i obyczajem ucztowania opracowanym przez Księcia (o czym więcej tutaj...). Odtąd uczty stanowić będą nasz znak rozpoznawczy.
 • 2000.05 - gdzieś około tego miesiąca po raz pierwszy nawiązuje Księstwo Draconii kontakt z ówczesnym Jarlem Winlandu Thorolfem. Jednak nasze wzajemne stosunki rozwijały się z początku wielce niemrawo.
 • 2000.07 - drugi turniej w Iłżfurcie zakończony klęską, bowiem deszcz potworny przez dwa dni turniejowe nieprzerwanie padając zniweczył wszelkie nasze plany. Nasi przemili goście na szczęście wykazali takt powtarzając nam mimo wszystko, że było znakomicie.
 • 2001.05 - trzeci turniej w Iłżfurcie. Turniej ten udanym był wielce. Nam samym, w szczególności zaś Księciu, dał jednak wiele do myślenia ukazując rysy na obrazie politycznym Księstwa.
 • 2001.06 - wydarzenia tego miesiąca dziś Wielką Schizmą określamy jako już historyczne. Wtedy to bowiem Książę ogłosił decyzję swą o dokonaniu rozbicia dzielnicowego. Podzieliwszy kraj na trzy części zostawił sobie dzielnicę senioralną wraz z ziemiami Kanclerskimi i samym Kanclerzem, zaś wielmożom pozostałym nadał na własność ziemie, które dotąd prawem lennym jedynie zajmowali. Uczynił to by pogodzić dwie conajmniej istniejące w Księstwie frakcje poróżnione poglądami na przyszłość Księstwa i jego dalszą drogę rozwoju i spodziewając się, że wielmoża jego, którzy do przeciwnej ze wspomnianych frakcji należeli z radością powitają możliwość samostanowienia. Czas pokazał, że ocena ta nie była słuszną. Od tej daty oznacza się powstanie dzisiejszego Księstwa Draconii Czarnej.
 • 2001.08 - nasza pierwsza wizyta w Gliśnie, miejscu, w którym poddani Wszebora zakochali się od pierwszego wejrzenia. Łączymy z nim wielkie nadzieje na przyszłość.
 • 2001.11 - w tej dacie w domu Michała i Joanny z Brochowa druga uczta Drakońskiego Stołu się odbyła, która to do tradycji wystawności uczt naszych wniosła obowiązek co najmniej siedmiu zmian potraw.
 • 2002.03 - Książę Wszebor prowadzi swą drużynę ku wsparciu Świtowoja władcy Elderlandu i sojuszu Elderlandzkiego przeciwko Jarlowi Winlandu Sigurdowi Porywczemu, któren zamierzał zdobyć Świtogród. Atak zostaje odparty, Sigurdowym wojskom zadano klęskę. Bitwa ta wejdzie zaś na stałe do historii Księstwa Draconii Czarnej jako nasze pierwsze zbrojne zaistnienie wśród ludzi związanych z Winlandem i okolicznymi krajami.
 • 2002.03 - Księstwo Draconii ogłasza oficjalnie swe granice na mapach Winlandu i krain z nim związanych (co wiąże się z pojawieniem się całkowicie odnowionej wersji niniejszej strony). Jednocześnie Księstwo znika z map Traktatu o Granicach zachowując w nim status grupy stowarzyszonej.
 • 2002.12 - Najemna Smocza Kompania ponownie staje ramię w ramię w boju z Dracończykami. Choć niezbyt pomyślny był wynik naszej wspólnej walki to jednak dowiodła ona jak silni potrafimy być w zgodzie stając. Dzień owego spotkania stanie się może z czasem kolejnym symbolem na naszej drodze, symbolem ponownego spotkania starych przyjaciół. Innych już i inaczej patrzących na świat, ale wciąż pamiętających o sobie...
 • 2003.05 - Upadek Winlandu, który ponoć zarazą potworną zniszczonym został. Lud krain Winlandzkich uległ rozproszeniu zaś wodzowie jego każdy z garstką jeno popleczników w swoją stronę poszli. Wieści ostatnie od nich jakie dotarły do szczęśliwego Księstwa Draconii w Kronikach Winlandu przeczytać można. W trosce o swych poddanych Książę Wszebor decyduje o zawieszeniu kontaktów z krainami Midgardu aby zarazy i do swego domu nie przyciągnąć i drużynę swą wyprowadza w obce ziemie.
 • 2003.05 - Dracończycy ponownie na Zjazd w Iłżfurcie przybywają gdzie już ich od dawna ani nie widziano ani się nikt nie spodziewał. Dalsze ocieplenie stosunków z dawnymi przyjaciółmi ze Smoczej Kompanii to sprawiło. Spotkanie zaś owe postmidgardzki rozdział naszej historii otwiera.
 • 2003.06-07 - Przetarłszy rok wcześniej szlaki samotnie Książę Draconii prowadzi swych poddanych na wyprawę jarla Kakaja do Skandynawii. W ten sposob przystępujemy do projektu o roboczej nazwie "Eastern Vikings", ktory pod koniec roku przyjmuje oficjalną nazwę "Kakaja Druzhina". Odwiedzamy Foteviken w Szwecji i Bore w Norwegii po raz pierwszy ruszając poza granice Polski.
 • 2003.08 - nasza pierwsza wizyta w Ukranenland - wraz z wyjazdem do Skandynawii te dwa wydarzenia rozpoczęły kolejny podrozdział w naszej historii rozbudzając zainteresowanie imprezami poza granicami kraju.
 • 2004 - posłowie wieści przynoszą, że w Midgardzie znów życie rozkwitać poczyna. W miarę wieści owych napływania Książę poczyna roizważać powrót w dawne dziedziny. Decyzję wreszcie podjąwszy znajduje Midgard kwitnącym lecz ziemie swe zajęte przez obce plemiona. Wobec takiego rozwoju wypadków Draconia w Midgardzie postanawia powrócić do swych korzeni stając się grupą najemnego wojska, która odtąd w wielu Midgardzkich bojach udział weźmie.
 • 2005 - Książę rozpoczyna projekt XIII-wieczny, do którego jako Gotard ze Służewa, rycerz Mazowiecki, zaprasza pozostałych Dracończyków. Od tego momentu rodzi się obok Draconii nowy organizm - Poczet Rycerza Gotarda. Wkrótce obok niego powołany zostaje przez Wojewodę projekt osadzony w realiach XIII-wiecznej Rusi skupiający tych spośród Dracończyków, którym bliższe są wschodnie klimaty.
 • 2005.07.09 - rytualna Intronizacji Księcia Draconii połączona z ucztą ku jego czci i pomyślności Księstwa. Zdjęcia z owej uroczystości są dostępne w Galerii.
 • 2006.04 - Draconia nawiązuje współpracę z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. O współpracy tej można przeczytać więcej tutaj.
 • 2006.09.19 - Draconia świętuje pierwszą rocznicę Intronizacji Wszebora. Uczta z tej okazji wydana jak zwykle obfitą była w pożywienie i napitki, lecz zapisała sie w pamięci naszej przede wszystkim jako pierwsza o tak bogatej części artystyczej. Zdjęcia z owej dostępne są w Galerii, kronika zaś w Kronikach.
 • 2006.11.14 - ogłoszone zostają nowe prawa dotyczące stroju dla stanów, czyli Ceremoniał na dworze Księcia Wszebora - O ubiorach dla stanów - kolejny krok w kierunku zblizenia sie do historycznych pierwowzorów społecznych Księstwa oraz budowy społeczności Draconii.
 • 2009.06.14 - Książę Wszebor dokonuje reformy ustrojowej Księstwa Draconii poprzez zniesienie stanu półwolnego, likwidację urzędów dworskich, nowe uformowanie swych wojsk i wiele innych zmian, o których więcej w Kronice można przeczytać w rozdziale De revormatio Ducati Draconiae.
 • 2010.08.07 - na Wiecu Wolnych Książę Wszebor ogłasza nowe prawa zebrane w Codex Wszebora a na opuszczony od dawna a najzaszczytniejszy urząd Wojewody powołuje Ciecha z Sochaczewa, wychowanka poprzedniego Wojewody Michała z Brochowa.
 • 2013.08.16-18 - nowy projekt stworzony pod światłym przewodnictwem naszego Księcia, a tym wypadku wodza Gejzeryka, ujrzał wreszcie światło dzienne! "Przeworaki", czyli Germanie z IIw.n.e. po raz pierwszy prezentują się na Dymarkach Świętokrzyskich.


Polski English