Draconia On-Line

2017.08.12-13 Wiec Wolnych Wojowników i Uczta Rocznicowa

Jak co roku Książę wezwał swych wojów na wiec, na którym odnowiliśmy nasze śluby feudalne i przedstawiliśmy przed Księcia majestatem wszelkie sprawy które rozsądzenia wymagały. A potem była jak zawsze uczta wspaniała, na której płody bogatej ziemi Dracońskiej spożywaliśmy racząc się jadłem i napitkiem aż do nocy ciemnej.Polski English