Draconia On-Line

2015.08.15-16 Dymarki Świętokrzyskie

Dzielny wódz Gejzeryk ponownie powiódł swych wojów na festiwal, jaki w Nowej Słupi co roku plemiona Germańskie tam organizują. Jak zawsze główną atrakcją był wytop żelaza dymarkowego oraz nękanie, i bycie nękanymi przez, Rzymskich oprawców.Polski English