Draconia On-Line

2015.05.15-16 Turniej na zamku w Czersku

Wraz z Komesem Gotardem ponownie zawitaliśmy w progi gościnne zamku w Czersku aby przewodzić hufcowi Mazowieckiemu. Nasz Pan Gotard wielką przyjaźnią i zaufaniem księcia Konrada od dawna się cieszy, zaczem po raz kolejny zaszczyt dowodzenia hufcem książę w jego ręce powierzył. Komes nasz jak to już zwyczajem się stało do walk turniejowych wystawił czempiona swego Izbora, któren dwornością swą wielką przychylność loży dam jak zwykle sobie zjednał.Polski English