Draconia On-Line

2012.09.21-23 Doroczny Wiec Wolnych Wojowników i Uczta Dracońska

Jak co roku wolni wojownicy Księcia wraz z ludnością mu podległą zebrali się by celebrować Boskie dary z ziemi pracą a z wroga orężem dobrane. Tym razem w nieco późniejszej, bo jesiennej oprawie. A było to tak...Polski English