Draconia On-Line

2011.08.19-21 Wiec wolnych wojowników Draconii

W czas żniwa jak co roku wolni wojownicy Księcia wraz z całą ludnością mu podległą zebrali się by celebrować Boskie dary z ziemi pracą a z wroga orężem dobrane. Książę dokonał wojsk swoich przeglądu, roki sprawował, poddanych co niektórych z podłego stanu do stanu wolnego podniósł i na dobrą wróżbę ryty Draconii odprawiał. Pan nasz w Niebiesiech darzył nam i w tym roku szczodrze zaczem uczta towarzysząca Wiecowi niezwykle obfitą była i wystawną, a w trakcie owej hulanki i zabawy przeróżne się odbywały tak huczne, że bez strat wśród poddanych się nie obyło! Oby na dobrą wróżbę to wszystko się nam zapisało aby w przyszłym roku nie mniej obficie Draconia świętować mogła!Polski English