Draconia On-Line

2010.09.25-26 Zdobycie Helluborga

Roku Pańskiego 2010, w dziesiątym roku panowania w Xięstwie Draconii umiłowanego Wszebora, możny władca z Południa, Lubomir, zwany Rusem, powziął śmiały plan zaatakowania jednej z najpotężniejszych warowni Midgardu – Helluborga, gdzie rządził Thorolf zwany ze swych dawnych przygód Wygnańcem. Wyprawiwszy posłów do wszystkich władców i wodzów, nakłaniał ich by stanęli u jego boku. Również i Xiąże nasz rozważył tą propozycję, a gdy przedstawił ją na wiecu, Dracończycy wrzawę wielką podnieśli, aprobując sojusz z Lubomirem...

Ciąg dalszy w Kronikach... >>>>>

Polski English