Draconia On-Line

2010.07.08-11 Wilczy Trop II

Książe Draconii wraz ze swym dziesiętnikiem Ciechem , oraz służką Leną, po raz kolejny skorzystali z gościny Lubomira Rusa i zawitali w jego grodzie na południu kraju. Na miejscu zastali atakowany przez grupę zbirów gród. Po opłaceniu trybutu zostali wpuszczeni do wnętrze gdzie zaraz po rozstawieniu obozu przyłączyli się do walk a o zmierzchu zostali przydzieleni do nocnej warty, jednak zbójcom zabrakło zapału do atakowania tej nocy. Następny dzień rozpoczął się bardzo dobrze dla obrońców grodu. Kniaź Sławomir zbrojnych silną grupę zebrał i wyprawić się do obozu zbójców zdołał, którzy i tak ich zaskoczył że nawet odziać się nie zdołali. Książę zaś ze swym wojownikiem dostali odpowiedzialne zadanie strzeżenia bocznego wejścia do grodu, którym to pachołków po wodę wyprawiano. Tego dnia w tym miejscu pojawiali się zbójcy, jednak widząc majestat Księcia od ataku odstępowali i tak do zmierzchu, przez co szans wykazania się w boju było niewiele. Następnego dnia, a była to niedziela, Książę wraz z Ciechem ponownie objęli wartę w „małej bramie”, jednak wezwani zostali gdyż przeciwnikom znudziły się podchody i otwarcie ku nam wystąpili. Lubomir zawezwał wszystkich wojów i w bramie przeciwnika pokonaliśmy. Zbójcy zdruzgotani przegraną postanowili działania wojenne zawiesić i na łaskę Lubomira się oddać. Ten zaś przyjął ich jak przyjaciół i do stołu zaprosił. A na stole rarytasy przez Lenę i inne służki przygotowane. Wszyscy tej nocy jedli i pili o trudach wojny rozmawiali i plany na przyszłość snuli. Tak skończyła się kolejna udana wizyta Duxa i jego drużyny w „Wilczym Gnieździe”.Polski English