Draconia On-Line

Powieść Dracońska: Roku 2009, I. De revormatio Ducati Draconiae

O odnowie Księstwa Draconii

Roku 2009 według rachuby łacińskiej, dnia 14, miesiąca czerwca, wielce miłościwie nam panujący Xiąże Wszebor nakazał zebrać się swym poddanym wokoło jego i wobec niemal wszystkich swych poddanych ogłosił wszem i wobec nowe prawa, które już od dłuższego czasu spisywał i według których, mają żyć teraz synowie i córki Smoczycy. Ów zbiór praw zwany jako Novo Ius Ducale Draconiae, a zaś przez uczonych w księgach wszelakich Corpus Iuri Draconis co jest oczywistym nawiązaniem do dzieła największego z królów Zachodu, kodyfikatora Karolusa Magnusa, panującego w mieście cezarów czyli Rzymie, i miał zupełnie zmienić życie w Xięstwie.

Codex Wszebora znosił z dniem ogłoszenia wszelkie urzędy w Xięstwie, które jeszcze w dawnych czasach powstały, a dziś bądź martwe były, bądź nie było człeka godnego do sprawowania ich. Xiąże zdecydował jednakże o pozostawieniu jedynie dwóch najważniejszych: Dzierżnika-Stolnika, który nosił największą świętość Xięstwa- sztandar z czerwonym smokiem i usługiwał swemu dobrodziejowi u stołu by nigdy pokarmu wszelakiego mu nie zabrakło i Wojewodę-Cześnika, który dbał o sprawność w boju synów Smoczycy i podawał Xięciu napitki wszelakie. Ci jako jedyni zachowali swe prawa i którzy tak jak dawniej mieli wspierać naszego władcę, tak w sprawach Xięstwa, jak i w boju. Princeps, mocą swego prawodawczego słowa, nakazał rozwiązanie wszelkich regiarum czyli dworów, i niejako wszystkich przyjmując pod swoje bezpośrednie władanie. Najważniejszą zaś rzeczą było zniesienie stanu półwolnego. Część tych, którzy najbardziej się Xięciu przypodobali, do wolnego stanu zostali podniesieni, a i wkrótce potwierdzi się to na wielkiej uroczystości. Reszta zaś powróciła do stanu smardowskiego. Wielce ta decyzyja wpłynie zapewne na dalsze dzieje Xięstwa, albowiem nie ma już osobistej drużyny Xięcia jak było dotychczas, lecz w jej miejsce Xiążę w swej roztropności wszystkich swych poddanych wcielił do niej, ale zachował przy tym podziały by pokazać każdemu jego miejsce i by człek stanu niskiego ani nie równał się ani wywyższał się w swej pysze i arogancyi ze stanem wolnych poddanych Smoczycy.

Zatem najniżej stoi drużyna zwana młodszą, w której smardy i wolni służą, wszyscy pod imieniem otroków. Nie należy myśleć że smard do wolnego przyrównany został, albowiem ci jako tarczownicy, to jako łucznicy to kiedy indziej jako czeladź w obozie Xięstwa służą, wolni zaś w klinie jako pancerna pięść Xięcia, w boju waleczni i zajadli, niszczycielscy niczym morze wzburzone. Wyżej od nich drużyna starsza jest, której skład niestały jest, albowiem należą do niej tylko ci których Xiaże obdarzył zaufaniem i wszelkimi łaskami. Wreszcie Xiaże postanowił utworzyć drużynę zwana przez wszystkich bliską, do niej wchodzą jeno tylko Wojewoda-Cześnik i Dzierżnik-Stolnik Xiąże, ich bowiem Xiąże obdarzył największym zaufaniem. Tak oto w wyniku tychże głębokich i jakże światłych reform Xiestwo powróciło niejako do chwalebnych tradycji, sięgających zamierzchłej przeszłości gdy dopiero się rodziło, niczym dziecię rodzone przez matkę, a Xiąże pokazał jak światłym i dobrym jest ojcem dla ludu swego i od tego momentu nazywany jest przez wolnych Wszeborem Odnowicielem, zaś lud prosty zwie go Wielkim.

Krzesimir Skryba
Wierny poddany Xięcia Wszebora


Polski English