Draconia On-Line

2008.03.30 Wiec Wiosenny

Dnia 30 marca roku 2008, na łąkach nieopodal dawnej siedziby Księcia Wszebora na Służewie odbył się Wiosenny Wiec Draconii. Książę Wszebor na wiecu tym dokonał przeglądu swych wojsk i wypytał poszczególnych żupanów o jakość wyszkolenia niewolnych Dracończyków jako że wraz z zejściem z pól śniegów, czas wojen się zacznie u naszych sąsiadów. Gdy skończył pytania zadawać Pan nasz Roki Książęce rozpoczął na których skargi rozsądzał, wysłuchiwał pretensji poddanych swych oraz pochylał się nad wszelkimi innymi sprawami które przed majestat jego przyniesione zostały. Tamże pierwszy raz w historii naszej rzecz się stała niebywała, bo za łamanie Praw przez Księcia stanowionych wygnany został człek niewolny Darosław, który to na ziemiach Wojciecha pomieszkiwał. Mienie jego na rozgrabienie wystawione zostało a on sam banitą od tej chwili jest. Poza tym, jedno jeszcze miało miejsce wydarzenie – istotne wszak na tyle aby wspomnieć o nim: Komornik Książęcy Lothar z Kozłowa odkupił od Wojewody Książęcego Michała z Brochowa, sługę jego - smarda imieniem Czarny.

Po oficjalnej części Wiosennego Wiecu, książę Wszebor obejrzał zmagania swych wojsk podczas treningów i walk oraz w gronie swych Wielmożów o polityce rozmawiał i rady ich zasięgał co do najbliższych wypraw i bitew.Polski English