Draconia On-Line

2007.08.11 Uczta Rocznicowa

Dnia 11 sierpnia 2007-go roku Draconia świętowała drugą rocznicę intronizacji Księcia Wszebora na dorocznej uczcie. Jak zawsze i w tym roku Skwarowit nie poskąpił nam łask i dóbr wszelakich pomnożenia, zaczem uczta była obfitą i bogatą aby też bogów naszych prosić nią o dalsze łaski. Jak zwykle też nie tylko strawy wszelkiej wiele było na stołach ale i rozrywek wszelakich - pieśni, poezji i zawodów. Pogody nam jeno nie stało bo też i aura latem tego roku wielce zmienną była a w dzień uczty przyroda raz nas słońcem, a raz burzą i gradem na zmianę raczyła. Wieczór szczęśliwie jednak pogodnym już był, przeto po atrakcjach i obżarstwie uczty Książę nad rzekę mógł się udać aby kąpieli zażyć.

Wydarzenie owe Kronika także opisuje.Polski English