Draconia On-Line

2005.03.19 Oblężenie Morheimu

Wczesną wiosną roku 2005 gdy tylko śniegi stopniały Thorolf wyruszył na gród Welesa Morheim aby go siłą dobyć i do swego władztwa przyłączyć. Książę Draconii drużynę swą wraz z wojskiem Thorolfowym poprowadził, jako że ów o najęcie Książęcych ludzi prosił. Stanęliśmy zatem na ziemi spustoszonej pod Morheimem, gdzie nie tylko wał i dwie fosy, ale też błota i bagna wokół grodu dostępu doń broniły. Załoga hardo na nas z wysokości wału spoglądała ufna w siłę twierdzy, która zaprawdę nie do zdobycia zdawać się mogła... Jednak zdjęcia poniżej jak i filmy niech zaświadczą jak się sprawa odbyła - rzuciliśmy się na ów gród jako wilki na owczarnię i wdarłszy się dzieło krwawe sprawiliśmy obrońcom, zasłużywszy się jako ci, którzy pierwsi w grodzie z całej armii Thorolfa stanęli! Potem jeszcze niedobitki wroga uchodzącego w polu przyszło nam doścignąć i w puch rozbić! Piękny to dzień dla Księcia i jego drużyny był co w pieśni zostało zachowane.Polski English